ให้บริการโดยผู้ดูแลชาวญี่ปุ่นซึ่งมีใบอนุญาตทำงานดูแลเด็กพร้อมอาจารย์ชาวไทยผู้มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษระดับอนุบาลและทักษะภาษาอังกฤษระดับสูง (IELTS Band6.5, TOEIC 820-870)

ประวัติผู้บริหารงาน นาโอโกะ เอ็นโด(Naoko Endo)

ผู้อำนวยการ “ห้องเรียนสร้างสรรค์สำหรับเด็ก”
เริ่มก่อตั้ง “ห้องเรียนสร้างสรรค์สำหรับเด็ก” ขึ้นที่ชิโรคาเนได กรุงโตเกียว ในเดือนเมษายน 2011
ปัจจุบัน บริหารงานสาขาโอโมเตซันโด, ชิโรคาเนได, เมียวกะดานิ, และยตซึยะ รวม 4 โรงเรียน ตลอดระยะเวลา 8 ปีนับตั้งแต่เริ่มเปิดโรงเรียน มีผู้สมัครเข้าเรียนอย่างล้นหลาม รับบทบาทผู้บริหารและผู้สอนที่ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆที่โรงเรียนทุกวัน มีลูกศิษย์ที่สอนโดยตรงมากกว่า 1,700 คน ก่อนเริ่มต้นกิจการโรงเรียน เคยมีประสบการณ์เป็นผู้แนะนำข้อมูลด้านการจัดหาบุคลากรและการอบรมในบริษัทจัดหางาน รวมถึงงานให้คำปรึกษากับภาคมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเฉพาะทางด้วย นับตั้งแต่ปี 2007 มีประสบการณ์ทำงานในฐานะที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ของ IBM Business Consulting Service โดยดูแลโปรเจคท์ของสำนักงานใหญ่นิวยอร์คโดยตรงเป็นระยะเวลา 3 ปี

ดูแลสาขาประเทศไทย ฟูมิกิ มิอุระ Fumiki Miura

นอกจากนั้นยังสอนเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในช่วงขณะที่เรียนอีกทั้งในช่วงปี 2011 ถึง 2015
ได้เข้ารวมเป็นอาสาสมัครสอนให้กับเด็กกัมพูชาเพื่อหาประสบการณ์และเทคนิคการสอนใหม่ๆ
ดังนั้นทำให้สามารถเข้าใจและสอนกับเด็กได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอและหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วยการเข้าร่วมคคลาสการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นเวลา420ชั่วโมงและได้รับใบอนุญาตในการสอนและในช่วงที่อยู่ในกัมพูชาได้มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการบริหารการจัดการระบบในโรงเรียนอีกด้วย