kids_jump2
ศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียนพิเศษที่เพื่อสร้างทักษะผู้นำและความคิดสร้างสรรค์ในระดับสากล
soro_b
front
仲良し
6_main
チャイルドケア2
7_main2
3_ec
7F9A0695
Morning English club_2
previous arrow
next arrow
Shadow

ทำไมต้อง KidsClie?

มาสร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม STEAM ด้วยกันตั้งแต่อายุ 1ขวบไปด้วยกัน ที่ Kids Clie

ซึ่งคำว่า Clie นั้นได้มาจาก 4ทักษะ ได้แก่ Creativity (ความคิดสร้างสรรค์), leadership (การเป็นผู้นำ), Initiative (การมีความคิดริเริ่ม) และ Expanded awareness of world culture (การเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและโลก)

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาความและทักษะความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก

Creativity ความคิดสร้างสรรค์

Expanded awareness of world cultures : ความตื่นตัวในความหลายหลายทางวัฒนธรรม

Leadership/Initiative : ความเป็นผู้นำ และความคิดริเริ่ม

เป้าหมายของเรา

1.การศึกษาระดับก่อนปฐมวัย

  • ส่งเสริมการพัฒนาแบบองค์รวมให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก
  • ส่งเสริมทักษะการสื่อสารของเด็กผ่านกระบวนการคิดและการแสดงออกอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สร้างความมั่นใจและการเคารพตนเองให้เกิดขึ้นกับเด็กทุกคน

2.การศึกษาผ่านกระบวนการ STEAM

STEAM คือ การสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์, ศิลปะและคณิตศาสตร์ ซึ่งสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนมีกระบวนการคิดเป็นวงกว้างและแก้ปัญหาได้ในสถานการณ์จริง

เรารับเด็กอายุตั้งแต่ 1.5 ปีถึงอายุ 8 ปี และได้มีการปรับรูปแบบและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับช่วงวัยด้วย

3.การดูแลในกลุ่มเล็ก

ในชั้นเรียนจะมีจำนวนนักเรียนไม่มาก ซึ่งสูงสุดรับที่ 15 คนต่อวัน ซึ่งเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบตัวต่อตัวและใกล้ชิด นอกจากนี้ยังทำให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงอีกด้วย

พันธกิจของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นผู้นำระดับโลกและทักษะความคิดสร้างสรรค์ของเด็กให้สำเร็จภายในยุคศตวรรษที่ 21

แล้วความเป็นผู้นำระดับโลกและทักษะความคิดสร้างสรรค์ในยุคศตวรรษที่ 21 คืออะไร?

  • ทักษะการแก้ปัญหา

เรามุ่งเน้นไปที่ความสามารถของนักเรียนในการคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ความคิดสร้างสรรค์

นักเรียนต้องสามารถคิดและทำงานได้อย่างสร้างสรรค์ทั้งในสภาพแวดล้อมดิจิตัลและไม่ใช่ดิจิตัลเพื่อสร้างบางสิ่งได้

  • ทักษะการสื่อสารในวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ช่วยให้เด็กเข้าใจถึงการเข้าถึงผู้อื่น – คนทุกประเภท

ทีมงาน

ดูแลสาขาประเทศไทย ชิเอะ ทามาโยเสะ Chie Tamayose
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสอนวิชาศิลปะระดับมัธยมศึกษา
มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยมา 7 ปี
มีประสบการณ์ในการเป็นอาสาสมัครดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์ที่มีอายุระหว่าง 2 ถึง 12 ปีในประเทศไทย

 

ให้บริการโดยผู้ดูแลชาวญี่ปุ่นซึ่งมีใบอนุญาตทำงานดูแลเด็กพร้อมอาจารย์ชาวไทยผู้มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษระดับอนุบาลและทักษะภาษาอังกฤษระดับสูง (IELTS Band6.5, TOEIC 820-870)

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์

สิกส์, เคมี, ชีววิทยาและจักรวาล
การสอนของเราจะเน้นการปฏิบัติจริงซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสอนให้เด็กเป็นนักแก้ปัญหาและเป็นนักคิดเชิงวิพากษ์
นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาพัฒนาความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลกรอบตัว

รายละเอียด

LEGO® Programming・คณิตศาสตร์

เด็กๆจะได้พัฒนาทางความคิดสร้างสรรค์, การคิดวิเคราะห์และทักษะคณิตศาสตร์เบื้องต้นโดยการเรียนรู้ผ่านการเล่น
สำหรับการเรียน Programming นั้นจะมีความท้าทายหลากหลายระดับและครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาตร์, วิศวกรรมศาสตร์, การเป็นผู้สร้างและการคิดเชิงคำนวณ
ซึ่งช่วยให้เด็กๆมีความมั่นใจในการกำหนดปัญหา การตั้งคำถามและออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง

รายละเอียด

Soro Touch(ด้วยวิธีการฝึกคิดเลขในใจรูปแบบใหม่)

Soro Touch ใช้แนวคิดของลูกคิดเพื่อให้นักเรียนของเรามีทักษะใหม่ๆ ในการคิดคำนวณอย่างรวดเร็วและมีประสิทธีภาพโดยใช้ iPad ด้วยการฝึกเลขคณิตทั้งภาพและเสียง น้องๆจะได้ใช้ประโยชน์จากการคำนวณในชีวิตประจำวันด้วย

รายละเอียด

ห้องเรียนศิลปะ

ห้องเรียนเชิงปฏิบัติการที่ให้เด็กๆชื่นชมผลงานไปพร้อมกับศิลปินทั่วโลก เรียนรู้เทคนิคและจัดการผลงานศิลปะตามความคิดของตนเอง นอกจากนี้ ยังได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเพลิดเพลินกับศิลปะผ่านกระบวนการสร้างผลงาน

รายละเอียด

English Club

กิจกรรมนี้เปิดให้สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 0-3 ขวบร่วมกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่ โดยเรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานผ่านกิจกรรมต่างๆเช่น การเล่านิทานสั้น, กิจกรรมเข้าจังหวะ, เกมส์และแบบฝึก

รายละเอียด

คลาสภาษาญี่ปุ่นสำหรับคุณแม่คนไทย

ทุกวันเสาร์ เวลา 16.00-17.00
เนื้อที่เรียน: บทสนทนาในชีวิตประจำวัน, การอ่านและการเขียน

รายละเอียด

บริษัทของเรา

VISIONGATE CO.,LTD

Gateway Ekamai ชั้น 3
982/22 ถนนสุขุมวิท, แขวงพระโขนง, เขตคลองเตย, กรุงเทพมหานคร, 10110
โทร.02-115-3056
ประวัติผู้บริหารงาน นาโอโกะ เอ็นโด(Naoko Endo)