พบกันเร็วๆนี้! Preschool เริ่ม​ กลางเดือนเมษายน!!

เราได้ผนวกการเรียนรู้แบบ STEAM ไว้ในโปรแกรมด้วย ซึ่งรูปแบบการสอนมีทั้งภาษาอังกฤษ, ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น ซึ่งแบ่งได้ 2 คอร์สดังนี้

Pre-school Junior

สำหรับเด็กอายุระหว่าง 1.5-2 ขวบ เปิดสอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-13.00 น. สามารถเลือกจำนวนวันมาเรียนได้ตั้งแต่ 2วัน, 3วัน, 4วัน, 5วันต่อสัปดาห์ หรือ10วันต่อเดือน ชำระเงินในรูปแบบรายเดือน
 *มีการสอนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ตรงกับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นเทศกาลสงกรานต์, วันแรงงานและเทศกาลปีใหม่
ราคาและการชำระเงิน
5 วัน/สัปดาห์   10,500  
4วัน/สัปดาห์      8,800   
3วัน/สัปดาห์      6,600  
2วัน/สัปดาห์      4,700   
10วัน/เดือน       6,000  
1วัน                  600              
※ราคาด้านบน ยังไม่รวมภาษี 7%

Pre-school Leader

สำหรับเด็กอายุระหว่าง 2-3 ขวบ เปิดสอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-14.00 น. สามารถเลือกจำนวนวันมาเรียนได้ตั้งแต่ 2วัน, 3วัน, 4วัน, 5วันต่อสัปดาห์ หรือ10วันต่อเดือน ชำระเงินในรูปแบบรายเดือน
 *มีการสอนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ตรงกับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นเทศกาลสงกรานต์, วันแรงงานและเทศกาลปีใหม่
ราคาและการชำระเงิน
5 วัน/สัปดาห์   13,000  
4วัน/สัปดาห์    11,200   
3วัน/สัปดาห์     8,400  
2วัน/สัปดาห์     6,000   
10วัน/เดือน      7,300  
1วัน                 650              
※ราคาด้านบน ยังไม่รวมภาษี 7%

ตารางเรียน

Pre-School Junior 

10:00 ถึงโรงเรียน, กิจกรรมตามอัธยาศัย
10:15 กิจกรรมเป็นวงกลมและออกกำลังกายเข้าจังหวะ
10:30 STEAM Program1
11:15 English club – เรียนผ่านเพลง, นิทานสั้น, เกมส์และแบบฝึก
11:45 รับประทานอาหารกลางวัน
12:15 กิจกรรมตามอัธยาศัย (ฟังนิทาน,เล่น,พักผ่อน)
13:00 เลิกเรียน

Pre-School Leader

10:00 ถึงโรงเรียน, กิจกรรมตามอัธยาศัย
10:15 กิจกรรมเป็นวงกลมและออกกำลังกายเข้าจังหวะ
10:30 STEAM Program1
11:15 English club – เรียนผ่านเพลง, นิทานสั้น, เกมส์และแบบฝึก
11:45 รับประทานอาหารกลางวัน
12:15 กิจกรรมตามอัธยาศัย (ฟังนิทาน,เล่น,พักผ่อน)
13:00 STEAM Program 2
13:45 ทำความสะอาด
14:00 เลิกเรียน

 

อาหารกลางวัน

มี 2 ตัวเลือก คือนำมาอาหารมาเองหรือสั่งจากทางโรงเรียน (คิดค่าอาหารเป็นรายเดือน)

การพักผ่อน

12:15-13:00 เด็กๆจะได้พักผ่อนหลังช่วงมื้อกลางวันเสร็จที่ห้องพักที่เตรียมไว้โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลในช่วงเวลานั้น