ในช่วงกิจกรรมพิเศษ เด็กๆจะได้เรียนรู้กับกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วย
เด็กสามารถเข้าห้องเรียนได้ก่อนเริ่มกิจกรรม 15 นาที และอยู่ต่อได้หลังจบกิจกรรม 15 นาที
*หมายเหตุ หากใช้บริการห้องเรียนเกิน 15 นาทีหลังจากจบกิจกรรมแล้ว ทางโรงเรียนสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการดูแลเด็กเพิ่ม

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์

*สอนด้วยภาษาอังกฤษ ไทยหรือญี่ปุ่น

ห้องเรียนทดลองวิทยาศาสตร์ที่ใช้อุปกรณ์ทดลองของจริง
เรียนรู้จากการสัมผัสจริง ตื่นเต้น และค้นพบผ่านประสบการณ์ และนำไปเชื่อมโยงกับชั่วโมงวิทยาศาสตร์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ในคอร์สเชิงปฏิบัติการสามารถต่อยอดไปสู่การสอบเข้าศึกษาต่อในอนาคตได้
คอร์สทดลองวิทยาศาสตร์นี้ได้รับเสียงตอบรับจากผู้ปกครองว่ามีประโยชน์ต่อการสอบเข้าเรียนระดับมัธยมต้นอีกด้วย

หลักสูตรห้องเรียนเลโก้

*สอนด้วยภาษาอังกฤษ ไทย หรือญี่ปุ่น

ในห้องเรียนเลโก้ เด็กๆจะได้เล่นอย่างสนุกสนาน พร้อมขัดเกลาพลังความคิดและความสร้างสรรค์ไปพร้อมกัน

นอกจากนี้ยังได้สะสมศักยภาพในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ซึ่งเป็นคุณสมบัติจำเป็นในสังคมอนาคต ผ่านความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากห้องเรียนทดลอง เด็กๆจะได้เรียนรู้ 4 ทักษะสำคัญ ได้แก่ ความมุ่งมั่นใฝ่รู้, ความคิดเชิงสร้างสรรค์, สมาธิในการทำงานให้ลุล่วง และทักษะการสื่อสาร

ห้องเรียนศิลปะ

*สอนด้วยภาษาอังกฤษ ไทย หรือญี่ปุ่น

ห้องเรียนเชิงปฏิบัติการที่ให้เด็กๆชื่นชมผลงานไปพร้อมกับศิลปินทั่วโลก เรียนรู้เทคนิคและจัดการผลงานศิลปะตามความคิดของตนเอง นอกจากนี้ ยังได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเพลิดเพลินกับศิลปะผ่านกระบวนการสร้างผลงาน

คอร์สสนทนาภาษาอังกฤษผ่านเพลง ฟรี!

*สอนด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น

30 นาที/ครั้ง
นักเรียนในคอร์สของโรงเรียนสามารถเข้าร่วมได้ฟรี

เรียนรู้บทสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวันผ่านการร้องเพลง
เด็กๆจะได้ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ดื่มด่ำกับโลกของเสียงเพลง เรียนรู้จังหวะต่างๆผ่านบทเพลงด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน