ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยาและจักรวาล
การสอนของเราจะเน้นการปฏิบัติจริงซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสอนให้เด็กเป็นนักแก้ปัญหาและเป็นนักคิดเชิงวิพากษ์ นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาพัฒนาความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลกรอบตัว
  

~ตัวอย่างหัวข้อการสอน~
หลักสูตร Preschool-leader
・Balloon Chemistry (ลูกโป่งสารเคมี)
・Sound and Volume Vibrations Science Experiment (การสั่นของเสียงและระดับเสียง)

หลักสูตร Program-Kinder
・Making sherbet (การทำไอศครีมเชอร์เบท)
・The nature of the solution, Learn from Purple cabbage(ค้นหาความลับของธรรมชาติผ่านเจ้ากะหล่ำปลีสีม่วง)

หลักสูตร Program-Elementary
・Microscope-planet cells (สิ่งมีชีวิตผ่านกล้อง)
・Alcohol Burner Lamp (ตะเกียงแอลกอฮอล์)