*สอนด้วยภาษาอังกฤษ ไทย หรือญี่ปุ่น

ในห้องเรียนเลโก้ เด็กๆจะได้เล่นอย่างสนุกสนาน พร้อมขัดเกลาพลังความคิดและความสร้างสรรค์ไปพร้อมกัน

นอกจากนี้ยังได้สะสมศักยภาพในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ซึ่งเป็นคุณสมบัติจำเป็นในสังคมอนาคต ผ่านความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากห้องเรียนทดลอง เด็กๆจะได้เรียนรู้ 4 ทักษะสำคัญ ได้แก่ ความมุ่งมั่นใฝ่รู้, ความคิดเชิงสร้างสรรค์, สมาธิในการทำงานให้ลุล่วง และทักษะการสื่อสาร

ระดับเบื้องต้น

สำหรับเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป (เด็กๆที่มีอายุตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไปที่มีความพร้อมสามารถเข้าร่วมได้)

60 นาที/ ครั้ง

หัวข้อการเรียนรู้

. น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลไกลการทำงานของสิ่งต่างๆผ่านเลโก้ในหัวข้อที่ 1-9 สวนสนุกSTEM park
10-17 รถไฟจินตคณิต และ เรียนรู้ระบบของเครื่องยนต์ต่างๆใน หัวข้อที่
18-24 น้องๆจะได้สนุกพร้อมทั้งเรียนรู้ผ่านการเรียนการสอนแบบ STEME การศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา ในชีวิตจริง

การพิจารณาถึงสาเหตุและผลลัพธ์

  • การแก้ไขปัญหา
  • บทบาทสมมุติและทัศนคติเรื่องการให้ความร่วมมือ
  • ความคิดสร้างสรรค์
  • การคิดด้วยหลักคณิตศาสตร์

#1 สร้างสวนสนุก
#2 ลองพลิกดู
#3 ลองลอยบนน้ำ
#4 เดาถูกไหม
#5 เข้าร่วมการแสดงด้วยกัน
#6 ลองหมุนดู
#7 จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะ
#8 เครื่องเล่นสวนสนุกSTEM Park แสนสนุก 2
#9 สร้างสรรค์สวนสนุกของน้องๆด้วยเลโก้
#10 ติ้กต็อก รถไฟจับเวลา
#11 จับคู่ตัวเลขแสนซน
#12 ปู๊นๆรถไฟบรรทุกของแสนกล
#13 ระบบกลไลของรถไฟ
#14 เรียงลำดับไปกับเลโก้
#15 เรียนรู้ระบบการทำงานของรถไฟและรถยนต์
#16 ปู๊นๆ มาทำรางรถไฟที่ยาวสุดกัน
#17 ตัวเลขเพื่อนรัก
#18 เจ้าล้อหมุนๆสุดสนุก
#19 รถบรรทุกจอมจุ
#20 ปลอดภัยไว้ก่อน
#21 เครื่องจักรมหัศจรรย์
#22 เครื่องจักรนักคิด
#23 สวนในฝันของน้องๆ
#24 เครื่องจักรสมองกลคอยช่วยงานน้องๆ
#25 ยานพาหนะทางน้ำชุ่มช่ำ
#26 รถขนจอมอึด
#27 รถเก็บขยะสุดขยัน
#28 รถไอศกรีมแสนอร่อย
#29 รถบัสรับส่งแสนสนุก
#30 รถขุดบ่อมหัศจรรย์ของเจ้าปลาน้อย
#31 ไปรษณีย์ของพอลล่า
#32 รถเติมน้ำมันหรรษา
#33 รถต่างๆในเมืองของเรา
#34 เจ้ารถใจดี
#35 รถในฝันของน้อง 1
#36 รถในฝันของน้อง 2

 

ระดับกลาง

สำหรับเด็กอายุ 5 ขวบขึ้น

75 นาที/ครั้ง

หัวข้อการเรียนรู้

ใช้ตัวต่อเลโก้ทดลองวิทยาศาสตร์และสร้างโมเดลแสนสนุก ได้ใช้ทั้งพละกำลัง การเคลื่อนไหว และค้นหาโครงสร้างพื้นฐาน เด็กๆจะได้เห็นองค์ประกอบและทฤษฏีต่างๆจากของจริง ช่วยให้ทำความเข้าใจวิทยาศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้ง

#1 ล้อหมุน
#2 ค้อน
#3 ล้อวัดระยะทาง
#4 เครื่องชั่งจดหมาย
#5 นาฬิกาติ๊กต่อก
#6 กังหัน
#7 เรือยอร์ชสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก
#8 ล้อตุนกำลัง
#9 รถพลังงานไฟฟ้า
#10 มอเตอร์ไซค์ Dragster
#11 วอร์คเกอร์
#12 ด็อคโบ๊ต
#13 เบ็ดเลโก้สุดหรรษา
#14 รถพุ่งทะยานสู้ทางลาดชัน
#15 กุญแจนักมายากล
#16 ตราปั๊มตัวอักษร
#17 การขึ้นรูปของสิ่งของ
#18 คนยกสุดอึด
#19 เจ้าค้างคาวนักท่องราตรี
#20 คันโยกนักทดลอง
#21 เครนหอคอย
#22 การแข่งขันสุดยอดเกียร์
#23 รถยนต์สุดแนวจากพลังงานยาง
#24 รถยนตร์ไฮบริด
#25 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จากมือแสนสนุก
#26 สถานีพลังงานแสงอาทิตย์
#27 กังหันจอมพลัง
#28 กังหันพลังงานน้ำ
#29 ยานพาหนะพลังงานแสงอาทิตย์
#30 รอกดึงเรือจอมพลัง
#31 เครื่องตัดหญ้าพาเพลิน
#32 ป้ายไฟ
#33 มอเตอร์พัดลมสุดเย็น
#34 ระบบแผงไฟฟ้า
#35 หุ่นยนตร์สุดเจ๊ง
#36 สร้างลิฟต์ในตึกสูงๆกันเถอะ

ระดับสูง

สำหรับเด็ก 7 ขวบขึ้นไป

90 นาที/ครั้ง

หัวข้อการเรียนรู้

สร้างโมเดลจากปัญหาหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นในสถานการณ์สมมุติ และแก้ไขปัญหาโดยใช้โมเดลดังกล่าวให้เคลื่อนไหว โมเดลเสมือนจริง WeDo2.0 จะช่วยเสริมเสร้างทักษะการแก้ไขปัญหา การใช้เหตุผล และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงศักยภาพในการแสดงออกที่หลากหลายให้สมกับยุคดิจิตอลซึ่งเป็นทักษะสำคัญต่อไปในอนาคต

#1 ดาวเทียมเคลื่อนที่, หุ่นยนต์สายลับ
#2 อุปกรณ์สำรวจทางวิทยาศาสตร์ไมโล, ไมโล โมชั่น เซ็นเตอร์
#3 ไมโล ชิลด์ เซ็นเตอร์, การทำงานร่วมกัน
#4 แรงดึง
#5 ความเร็ว
#6 โครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรง
#7 การเติบโตของกบ
#8 พืชและสัตว์ที่ช่วยผสมเกสร
#9 ป้องกันน้ำท่วม
#10 ภัยพิบัติและการช่วยเหลือ
#11 การรีไซเคิลและแยกขยะ
#12 ฐานทัพบนดวงจันทร์ 1
#13 เลโก้ช่วยกู้ภัย
#14 แหล่งพลังงานรีไซเคิล
#15 สัตว์ผู้ล่าและเหยื่อ1
#16 สัตว์ผู้ล่าและเหยื่อ2
#17 การแสดงออกของสัตว์ 1
#18 ารแสดงออกของสัตว์ 2
#19 ที่อยู่อาศัยของสัตว์ 1
#20 ที่อยู่อาศัยของสัตว์ 2
#21 สำรวจอวกาศ 1
#22 สำรวจอวกาศ 2
#23 นาฬิกาเสี่ยงภัย1
#24 นาฬิกาเสี่ยงภัย2

Video  https://education.lego.com/en-us/elementary/intro/c/computational-thinking