ทดลองฟรี -English Club อายุตั้งแต่ 0-3

กิจกรรมนี้เปิดให้สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 0-3 ขวบร่วมกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่ โดยเรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานผ่านกิจกรรมต่างๆเช่น การเล่านิทานสั้น, กิจกรรมเข้าจังหวะ, เกมส์และแบบฝึก
ในคลาสนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะการฟังไปพร้มกัน
*ทดลองฟรี -ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา11.20-12.00 น. (40นาที)
・ราคาสำหรับคลาสนี้ 963บาท (4ครั้ง)- ใช้ได้ภายใน1เดือนหลังจากวันที่ซื้อ
*อ้างอิงจากตารางเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร: 02-1153056
Mail :info-th@kidsclie.com